Wybór formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Opodatkowanie w działalności gospodarczejPrzy rejestrowaniu jednoosobowej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy między innymi podać wybraną przez przedsiębiorcę metodę opodatkowania przyszłych przychodów lub dochodów firmowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza dla młodego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?

Dostępne formy opodatkowania

Przedsiębiorca wybiera na etapie rejestrowania działalności w jaki sposób będzie odprowadzał podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, na jakim druku będzie rozliczał się z fiskusem i jaką dokumentację księgową w związku z tym będzie zmuszony prowadzić. Do wyboru ma generalnie 4 podstawowe rodzaje opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej:

  • opodatkowanie według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%,
  • opodatkowanie według podatku liniowego, niezmiennie według stawki 19%,
  • opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podstawową formą opodatkowania, przyznawaną wszystkim przedsiębiorcom niejako z automatu, jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wybór tej metody odprowadzania podatku PIT do Urzędu Skarbowego wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub pełnej księgowości, jeśli przychody roczne podatnika przekraczają wartość 1,2 mln euro. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Opodatkowanie skalą podatkową polega na naliczaniu podatku dochodowego według stawki:

  • 18% podatku przy uzyskaniu dochodu rocznego do wysokości 85 528 zł,
  • 32% podatku od dochodu po przekroczeniu pierwszego progu skali podatkowej w wysokości 85 528 zł.

Podatnik musi co miesiąc lub co kwartał odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a po zakończeniu roku rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-36, który składa się w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podatek liniowy

Przy wysokich prognozowanych dochodach rocznych przedsiębiorcy opłaca się wybór liniowej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania dla podatku liniowego jest podobnie jak w przypadku skali podatkowej, dochód podatnika. Musi on również prowadzić podatkową KPiR albo księgi podatkowe. Podatek zawsze płacony jest według 19-procentowej stawki, a podatnik co miesiąc lub co kwartał odprowadza do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie podatkowe roczne podatnik składa na druku PIT-36L i nie ma w nim prawa do skorzystania z preferencji, np. rozliczenia wspólnie ze współmałżonkiem czy z ulg podatkowych.

Ryczałtowe opodatkowanie

Przedsiębiorca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą może zdecydować się na ryczałtowe opodatkowanie, np. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jego podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód podatnika, a forma ta nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne podatnik składa na druku PIT-28 w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności i może ona wynieść: 20, 17, 8,5, 5,5 oraz 3 procent. Rozliczenie PIT-28 nie pozwala na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Karta podatkowa jest formą rozliczenia ryczałtowego, a podatek płaci się w jednakowej wysokości ustalonej dla danej działalności przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatek nie jest zależny od wysokości dochodów lub przychodów przedsiębiorstwa, ale wadą tej formy opodatkowania pozostaje to, że nawet jeśli przedsiębiorca nie zarabia w danym okresie, musi opłacić podatek. Nie musi prowadzić ewidencję księgową, ale nie ma możliwości rozliczania poniesionych kosztów. Karty podatkowej nie wybiorą firmy zatrudniające inne osoby na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Autor: www.i-malaksiegowosc.plPomysł na biznes - biżuteria artystyczna

Pomysł na biznesOryginalne wyroby ręczne święciły swoje triumfy kilka lat temu, kiedy to hu

Czy każdy może założyć własną firmę?

Zakładanie własnej firmyCzy każdy może założyć własną firmę? Ze względów prawnych nie ma ku temu

Fotografia dziecięca - pomysł na własny biznes

Warsztaty fotografiiMasz lustrzankę z podstawowym obiektywem i marzysz, by stworzyć własną markę fot

Przewozy autokarowe - jak osiągnąć sukces w niełatwej branży?

Przewozy autokarowePo niemal 11 latach od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w naszym kr

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej