Kasa fiskalna - obowiązek, zgłoszenie, przepisy, ulga

Kasy fiskalneKasa fiskalna - obowiązek, zgłoszenie, przepisy, ulga

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi pamiętać o obowiązku założenia kasy fiskalnej.

Kiedy należy prowadzić kasy fiskalne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544), zwolniony z w/w obowiązku jest przedsiębiorca - podatnik, który w pierwszym roku sprzedaży towarów i usług nie przekroczy obrotów w kwocie 20 tys. zł (limit dotyczy dokonanej sprzedaży w roku ubiegłym). W nieco innej sytuacji są podatnicy kontynuujący działalność, ponieważ w/w zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł. (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu). W takiej sytuacji podatnik ma dwa miesiące na dopełnienie formalności związanych z wprowadzeniem kasy fiskalnej.

Procedura wdrożenia kasy fiskalnej

W pierwszym kroku należy złożyć zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego o liczbie i miejscach, gdzie będą stały kasy fiskalne. Należy to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania. Następnie kasy fiskalne należy poddać procedurze fiskalizacji, czyli zsynchronizować pracę modułu fiskalnego z pamięcią tej kasy oraz wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Fiskalizacji dokonuje serwisant, który będzie miał później pod opieką te kasy fiskalne. Po tym procesie zarówno podatnik, jak i serwisant ponownie dokonują zgłoszenia kasy fiskalnej w terminie 7 dni do urzędu skarbowego. Wzór znajduje się w załączniku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363). Po tym zgłoszeniu Naczelnik urzędu skarbowego nadaje każdej kasie unikatowy numer ewidencyjny, powinien być na trwałe umieszczony na kasie.

Ulga za zakup kasy fiskalnej

Warto pamiętać o uldze na zakup kasy fiskalnej, należy się ona pod pewnymi warunkami każdemu przedsiębiorcy rozpoczynającemu ewidencję. Ulga wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Aby starać się o ulgę nie mógł zapomnieć o zgłoszeniu przed rozpoczęciem ewidencjonowania urzędowi skarbowego liczby i miejsc używania kasy fiskalnej, rozpoczęciu w terminie ewidencji przy pomocy kasy oraz posiadaniu dowodu zapłaty za tę kasę. W przypadku samego ujęcia kasy fiskalnej w ewidencji podatnika wszystko zależy od wartości i planowanego czasu użytkowania kasy.

Obowiązki związane z prowadzeniem kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej powinien wydawać nabywcy paragon fiskalny, dokonywać sprzedaży tylko w trybie fiskalnym, sporządzać raport fiskalny dobowy oraz okresowy za dany miesiąc, stosować oznaczenia dotyczące stawek podatku VAT, drukować wszystkie dokumenty emitowane przez kasę oraz przechowywać kopię przez określony czas. Biuro rachunkowe dokonuje zapisów w księdze przedsiębiorcy na podstawie danych z raportów dobowych, czy z ich miesięcznych zastawień. Zatem zadba, aby dopełnił on wszelkich formalności związanych z użytkowanie kasy fiskalnej.Rola komputera w firmie

Rola komputera w firmieKomputer w przedsiębiorstwie spełnia wiele funkcji, z których najważni

Produkcja okien - czy to dobry pomysł na biznes?

Produkcja okienMężczyźni poszukujący pomysłu na biznes często decydują się na branżę budowlaną.

Kalendarze reklamowe - ścisły top gadżetów reklamowych

Kalendarze reklamoweNa pytanie o to, co kojarzy nam się z gadżetami reklamowymi, spora grupa osób na

Kalendarze w roli gadżetów reklamowych

Kalendarze w roli gadżetów reklamowychKalendarze należą do najpopularniejszych gadżetów reklamowych. Są to też

Skąd wziąć pieniądze na pierwszą firmę?

Skąd wziąć pieniądze na pierwszą firmę?Solidne finansowanie planowanej działalności gospodarczej jest