Firma

Transparentność firm, czyli jak prowadzić biznes

Transparentność firmNiestety wciąż dla wielu firm nieznane jest słowo transparentność. Działają one według utartego schematu prowadzenia biznesu, polegającego na "trzymaniu pod kluczem" informacji, które mogą być wykorzystane przez konkurencję.

Więcej…

   

Zasady zarządzenia bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

Zasady BHP w pracyObecnie powszechne jest przekonanie, że systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędne dla osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przekonanie to znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w strategiach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej…

   

Faktoring jako kapitał obrotowy

FaktoringFaktoring to stosunkowo młoda dziedzina usług. Jej powstanie zostało niejako wymuszone sytuacją na rynku i problemami wielu, szczególnie małych wielkich firm z płynnością finansową. Aby zminimalizować skutki tego stanu firmy starały się o kredyty obrotowe, redukcje pracowników a nawet działanie w szarej strefie. Zupełnie odmiennym natomiast rozwiązaniem jest faktoring.

Więcej…

   

Automatyzacja księgowości

Automatyzacja księgowościZautomatyzowanie poszczególnych procesów w księgowości pozwala na prowadzenie dokładne spraw rachunkowych danych firm. Dzięki temu biura księgowe pracują sprawniej, chronią wszelkie dane swoich klientów i mają czas na budowanie szerszych relacji ze swoimi kontrahentami.

Więcej…