Faktoring jako kapitał obrotowy

FaktoringFaktoring to stosunkowo młoda dziedzina usług. Jej powstanie zostało niejako wymuszone sytuacją na rynku i problemami wielu, szczególnie małych wielkich firm z płynnością finansową. Aby zminimalizować skutki tego stanu firmy starały się o kredyty obrotowe, redukcje pracowników a nawet działanie w szarej strefie. Zupełnie odmiennym natomiast rozwiązaniem jest faktoring.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, która obejmuje dwie strony umowy: faktora i faktoranta. Faktorem jest ta strona aktywniejsza, która nabywa od drugiej strony jej nieprzeterminowane (to jest warunek) wierzytelności oraz zajmuje się ich finansowaniem na korzyść faktoranta i zarządzaniem tymi kupionymi wierzytelnościami. Faktorant zbywając na rzecz faktora wierzytelności w postaci wartości niezapłaconych faktur otrzymuje od faktora zapłatę w postaci najpierw pokaźnej zaliczki wynikającej z sumy obciążeń widniejących na fakturach, a po uregulowaniu przez dłużników należności faktoringowych, otrzyma pozostałą część kwoty.

Na czym polega faktoring?

Warto pamiętać, że faktoring różni się od innej transakcji jaką jest kupowanie długów. W wypadku faktoringu, wyspecjalizowana w tej usłudze firma, którą może być bank lub przedsiębiorstwo faktoringowe, odkupuje od klienta - faktoranta niezapłacone faktury. Muszą one mieć charakter krótkoterminowy i nieprzedawniony. Firma faktoringowa przelewa na konto faktoranta zaliczkę, najczęściej nawet 90% wartości kupionych faktur. Faktorant otrzymuje niejako z góry gotówkę do dalszego prowadzenia działalności a faktor pracuje nad odzyskaniem należności z zakupionych faktur i bardzo często zajmuje się prowadzeniem kont. Oczywiście faktor musi otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę, najczęściej jest to ustalona prowizja.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring jako stała, długoterminowa współpraca najbardziej korzystny jest dla przedsiębiorstw, które:

  • stosują odroczone terminy płatności, czyli tzw, kredyt kupiecki, pozwala ona na kredytowanie bieżącej działalności np. produkcji firmy,
  • poszukują źródeł finansowania dla swojej działalności, sprzedaż faktur zapewnia im wprowadzenie "koła zamachowego" w ruch,
  • chcą i muszą zabezpieczać się przed niewypłacalnymi kontrahentami - oceną rzetelności współpracy zajmuje się faktor,
  • chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe polegające nie tylko na biernym przetwarzaniu danych, ale aktywnym uczestniczeniu w tej sferze,
  • podejmują współpracę z podmiotami za granicą i nie chcą ponosić ryzyka finansowego.

Kiedy faktoring najlepiej się sprawdzi?

Uznaje się, że faktoring opłaca się tym przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie otrzymać kredytu bankowego, ponieważ nie posiadają zdolności kredytowej, która zależy m. in. od finansowej płynności firmy. Zbycie należności pomoże w uregulowaniu własnych zobowiązań, ale też często pozwala na wypracowanie płynności np. w produkcji. Faktoring sprawdzi się również wtedy, gdy firma ma problemy z kontrahentami niespłacającymi swoich należności. Wszystkie trudności z tego tytułu bierze na siebie faktor. Faktoring to dobre rozwiązanie, gdy w firmie nastąpiła kumulacja niezapłaconych faktur i konieczne jest szybkie rozwiązanie tego węzła, by nie pociągnął on za sobą przedsiębiorcę. Szybki dopływ kapitału obrotowego, dzięki aktywności faktora, przenosi przedsiębiorcę na nowe tory i zabezpiecza funkcjonowanie, do następnego zatoru.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem FAKTORINGoferty.pl.

Komentarze