Energia słoneczna na tle innych odnawialnych źródeł energetycznych

Panele słoneczneWykorzystywanie promieniowania słonecznego do produkcji energii znane jest od dawna. Już w XIX wieku pojawiły się pierwsze teorie na ten temat. Jednak dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat system ten zaczął być widocznie udoskonalany.

W konsekwencji nowoczesne panele fotowoltaiczne i nieco starsze kolektory słoneczne zaczęły częściej pojawiać się w polskich domach i firmach. Zdaniem wielu to właśnie fotowoltaika daje największe nadzieje na świetlaną przyszłość odnawialnych źródeł energii. Jak wypada na tle innych rodzajów OZE?

W imię ochrony środowiska

Co do zasady odnawialne źródła energii mają służyć ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu negatywnym następstwom zmian klimatycznych. Jednak poszczególne ich rodzaje wywierają odmienny wpływ na przyrodę i wiążą się z różnymi zagrożeniami. Przykładowo zapory na rzekach czy nadmorskie platformy mogą zaburzać równowagę ekosystemów wodnych, a nawet zagrażać niektórym gatunkom zwierząt i roślin. Z kolei pozyskiwanie energii geotermalnej bywa szkodliwe dla jakości powietrza i wód w pobliżu odwiertów. Co prawda opracowano już rozwiązania mające ograniczyć takie ryzyko, ale wciąż jest ono realne. Tymczasem panele fotowoltaiczne działają zupełnie bezpiecznie dla środowiska, nie wytwarzają szkodliwych produktów ubocznych, a nawet nie wymagają dodatkowego źródła zasilania. Dodatkowo biorąc pod uwagę ich wieloletnią trwałość oraz bezawaryjność, z całą pewnością można uznać je za przyjazne naturze.

Stosunkowo tania inwestycja

Instalacja fotowoltaiczna może pojawić się na większości budynków, o ile mają one odpowiednio ukierunkowany dach, a ich właścicieli stać na wydanie kilku tysięcy złotych. To jednak nic w porównaniu z budową elektrowni wodnej czy geotermalnej. Produkcja energii słonecznej jest rozproszona, a koszty potrzebnej instalacji pokrywają poszczególni inwestorzy. W ten sposób nie trzeba olbrzymiego budżetu, można natomiast zupełnie bezpieczne dla środowiska wykorzystać słońce, które i tak świeci przez sporą część roku. Co więcej, w przeciwieństwie do postawienia elektrowni wiatrowej, panele fotowoltaiczne nie wymagają znacznych połaci ziemi. Te najnowocześniejsze stanowią integralną część dachów nieruchomości, podnosząc jeszcze walory estetyczne takiego obiektu.

Wielką zaletą jest także to, że energia słoneczna daje poszczególnym obywatelom szansę na uzyskanie niezależności energetycznej. W przypadku innych odmian odnawialnych źródeł energii są to raczej inwestycje publiczne, a na pewno rozbudowane i bardzo kosztowne przedsięwzięcia, pozostające poza możliwościami finansowymi większości ludzi.

W ramach podsumowania warto podkreślić, że energia słoneczna ma wiele zalet. Błędem byłoby jednak twierdzić, że jest pozbawiona wad. Szczególnie widoczne są one z dala od równika, w częściach Ziemi o znacznie mniejszym nasłonecznieniu. Mimo to panele fotowoltaiczne to technologia nieustannie dopracowywana, skuteczna i co najważniejsze bezpieczna. Warto zatem poznać ją bliżej i stosować najczęściej, jak się da.

Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą http://4oze.pl specjalizują się w odnawialnych źródłach energii.

Komentarze